Production /

การผลิต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

1.ไม้แปรรูป

2.คลังไม้สน

3.ขั้นตอนการอัดน้ำยาด้วยระบบสุญญากาศ

4.กระบวนการอบไม้

5.กระบวนการตัดไม้

6.กระบวนการผ่าไม้

7.กระบวนการไสไม้

8.กระบวนการประกอบพาเลท

9.อบพาเลทตามมาตรฐาน IPPC

10.ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป FG

11.การจัดส่ง

12.การขนส่ง