ความรู้เกี่ยวกับ IPPC /

ippc

ความรู้เกี่ยวกับ IPPC

พาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการอบจะต้องประทับตรา IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 เป็นกระบวนการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่แกนกลางของไม้ ด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 °C และเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อกำจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ใช้ขนส่งไปยังต่างประเทศ เมื่อพาเลทไม้ได้ถูกจัดส่งไปยังลูกค้าแล้ว ลูกค้าควรจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 ดังนี้

  1. จะต้องจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 ไว้ในโกงดังที่มิดชิด ไม่วางไว้ปะปนกับพาเลทไม้สด หรือสินค้าอื่นที่เปียกชื้น และไม่เก็บไว้ในที่ที่เป็นบ่อเกิดของปลวก มอด และแมลงต่างๆ
  2. สถานที่เก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 จะต้องไม่อับชื้น และพื้นที่โกดังจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว เนื่องจากอาจจะมีแมลงต่างๆ ขึ้นจากพื้นดินใต้อาคารขึ้นมาเกาะตามผิวไม้ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้
  3. ไม่วางพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM15 ไว้กลางแจ้ง ซึ่งอาจจะถูกตากแดด ตากฝน ทำให้เกิดเชื้อรา และมีแมลงต่างๆมาเกาะตามผิวไม้ได้
  4. เมื่อลูกค้าได้รับพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM15 ลูกค้าควรรีบดำเนินการแพ็คสินค้าที่จะส่งออกต่างประเทศ (Export) ให้กับลูกค้าในต่างประเทศทันที หรือไม่ควรเกิน 2-3 สัปดาห์