ข้อดีของการใช้ พาเลทไม้ /

Advantages

ข้อดีของการใช้ พาเลทไม้

  • มีความแข็งแรง คงทน และสามารถใช้งานได้นาน
  • ไม่ยืดหยุ่นหรือหดตัวตามอุณหภูมิ ซึ่งไม่เกิดการหดตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดในกระบวนการการเก็บรักษา
  • การดูแลรักษาสามารถทำโดยง่ายและราคาไม่สูง ช่วยในการประหยัดต้นทุน
  • มีความสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ตามความต้องการของการใช้งาน แม้ในงานที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง
  • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม